झापामा आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुदै

झापामा आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुदै ,२०८० कार्तिक ३