नेपालका लागि नर्वेजियन राजदूत तोरुन ड्रमडालसंगको भेट

नेपालका लागि नर्वेजियन राजदूत तोरुन ड्रमडालसंगको भेट ,२०७९ माघ ११ गते शिहदरबार