नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको “नेपाली अर्थतन्त्रको अबको बाटो” विषयक सम्मेलन तथा अवार्ड कार्यक्रममा

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको “नेपाली अर्थतन्त्रको अबको बाटो” विषयक सम्मेलन तथा अवार्ड कार्यक्रममा