पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको समुदघाटन समारोह

पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको समुदघाटन समारोह ।
Photo : Parichaya Media