रुपन्देही क्षेत्र नं. २ अन्तरगत वुटवल -८ स्थित सडक डिभिजन कम्पाण्डमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्दै

रुपन्देही क्षेत्र नं. २ अन्तरगत वुटवल -८ स्थित सडक डिभिजन कम्पाण्डमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्दै