समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा २०८-शैलेश्वरी माताको मन्दिर दर्शन ,डोटी

समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा २०८०- शैलेश्वरी माताको मन्दिर दर्शन -डोटी – २०८० मंसीर १५